Reinflokk - RevtindFra toppen av SpanstindIsbadedagen på EvenskjerFotokonkurranse

Kino

To av kommunene har jevnlig besøk av bygdekinoen - Foldvik, Gratangen og Sandstrand, Skånland. På Tennevoll er bygdekinoen lagt ned. I Sjøvegan er fremvisningsutstyret ikke i orden.