Reinflokk - RevtindFra toppen av SpanstindIsbadedagen på EvenskjerFotokonkurranse

Blåfjorders kalender

Kalenderbilde_200 copyKalenderen er et tilbud til arrangører å legge inn informasjon om arrangementer i regionen. Klikk på "registrer ditt arrangement" og det kommer opp et skjema som du kan registrere i. Registreringen blir synlig i kalenderen når den er godkjent av redaktøren. Dersom du ofte har arrangement som du ønsker å registrere, kan du få et eget passord slik at du kan publisere direkte. Redaktøren tildeler passord.
1 Up
Fra:
Til:

Dersom du har behov for å endre din oppføring i kalenderen eller du ønsker passord, kan du ta kontakt med redaktøren.