Sandstrand bygdekino

2 Up

Bygdekinoen er lagt til Grendehuset på Sandstrand og drives av UL Haapet. Programmet for kinoen finner du på bygdekinoens nettsted.