Reinflokk - RevtindFra toppen av SpanstindIsbadedagen på EvenskjerFotokonkurranse

Salangen bygdemuseum

2 Up

Salangen Bygdemuseum ligger på Prestbakken i Øvre Salangen i et vakkert og fruktbart jordbruksområde. Hit kom nybyggere sørfra og ryddet jorda på slutten av 1700 tallet. Samlingen består av 7 bygninger, samtlige flyttet fra sitt opprinnelige miljø og satt opp på tunet.