Reinflokk - RevtindFra toppen av SpanstindIsbadedagen på EvenskjerFotokonkurranse

Museer

Krambuvika fra landsiden_100
Soløy, Lavangen
Lundbrygga_100
Sjøvegan sentrum
Salangsverket_100
Ut av svartaste fjell - den rø'aste malm
- gruvedriften på Salangsverket 1907-1914
2009-09-21