Stræte kro og lefsebakeri

14 Up

Stræte kro og lefsebakeri ligger ved RV 825 ca 4 km nord for Grov.