Om å bruke portalen

0 Up

Portalen inneholder en kalender som aktører innen kultur- og reiseliv kan bruke til å legge ut sine arrangement. Portalen inneholder en rekke informasjonselementer som omhandler steder, bygg, anlegg, etc. med relevans til kultur og reiseliv. For hver informasjonselement er det lagt inn bilde(r), kartutsnitt, litt tekst og link(er). Vi har forsøkt å unngå dublering av tekst som finnes på andre nettsteder og i stedet linket til dette nettstedet.

Du skal kunne nå fram til et informasjonselement på flere måter. For det første kan du finne fram via menyene som finnes i flere varianter. Under overskriften Navigasjon finner du det som vanligvis er en venstremeny med undermenyer. Menyene har bare to nivåer. Midt på forsiden finner du de samme menyene ekspandert.

For det andre kan finne fram til informasjonselementer via Emner under navigasjonsruten. Ved å klikke på et emne får du opp informasjonselementer som hører til dette emnet. Så kan du velge fra denne lista.

For det tredje kan du søke på informasjon ved å bruke søkeruta opp til høyre. Vær oppmerksom på at søkemetode som er rett for deg. ved visning av treffresultat kommer du direkte til avansert søk og kan dermed utvide søkedet ditt.