Gorsasgammen

1 Up

Tidligere slåtteseterbruk I Seljeskog i Øvre Salangen. Seterbruket var gårdens ”forlengede arm”, for å utnytte ressursene i utmarka. Innmarka måtte spares og vernes mot husdyra. Seterbruket Gorsas-gammen lå en times gange fra gården. Under utmarksslåtten, flyttet hele familien hit med buskapen. Navnet Gorsas er samisk og betyr ”liten kløft”.  Like bak selve seterplassen er ei lita kløft i terrenget. Gammen er gjenoppbygd slik den opprinnelig så ut, rundformet og av kroksperrtypen. Stabburet, ”litjesjåen”, er gjenoppsatt i skjelterverk, og står på fire påler.  Kufjøset er bygget inn i bakken i flukt med den lille kløfta.