Fritids-/turistfiske i Norge sommer 2011

0 Up

Norges historie og utvikling er nært knyttet til bruken av ressursene vi finneri kystsonen. I nyere tid er kystsonen, i tillegg til å være et sted for næring og bosetting, i økende grad blitt et sted for ferie og fritid. Dette er en utvikling som vil fortsette. Det er derfor viktig å sørge for at vår lange kyst med fjorder og tusenvis av øyer, holmer og skjær, har plass til oss alle i uoverskuelig framtid. Norge har lovfestet den unike allemannsretten. (Kilde: Kysten er din - regler for fiske, fangst og ferdsel langs kysten, Fiskeridirektoratet).

Brosjyren Kysten er din - regler for fiske, fangst og ferdsel langs kysten, Fiskeridirektoratet

Plakat med Informasjon på engelsk og tysk

Se også Fiskeridirektoratet