Fossbakken veikro og camping

24 Up

Fossbakken veikro og camping ligger strategisk plassert i krysset mellom E6 og RV 84 til Tennevoll og Sjøvegan.