Krambuvika bygdemuseum

1 Up

Krambuvika bygdemuseum ligger på Soløy i Lavangen og består av flere bygninger med utstillinger. Museet hører inn under Regionmuseet i Sør-Troms.

Nærmere opplysninger om museets åpningstider finner du på regionmuseets sider.