blafjorder.no

Eliborg kulturhus

2 Up

Da Gratangen skulle skilles fra Storkommunen Ibestad i 1926, måtte kommunen ha egen kirke.Kirkebygget ble kombinert med skole og internat. De siste som bodde her var finske flyktninger - i 1939. Under krigen var bygget tysk hovedkvarter med stall og fengsel i kjelleren.

Eliborg kulturhus har i dag mange brukere. Her ligger kommunens bibliotek, utstillingsrom for kunstutstillinger, og husflidslaget har arbeidsrom.

Artikler med samme tema

2009-08-27 Webmaster