blafjorder.no

Nordnorsk Fartøyvernsenter

1 Up

Nordnorsk Fartøyvernsenter er et av 3 nasjonale fartøyvernsentre. Formålet er å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy. Dette gjøres gjennom istandsetting av båter og fartøy etter antikvariske prinsipper, forskning, dokumentasjon og formidling/opplæring. Foto: Paul Håvard Zylla

Vedlegg: Nordnorsk Fartøyvernsenter

Artikler med samme tema