Foldvik mølle

4 Up

Da mølla kom til Foldvik i 1908, var det et framskritt for folk i hele Gratangen. Tidligere hadde de fleste gårdene hatt et eget kvernhus og i bekken her lå 4-5 slik gårdskverner fra før. Denne moderne mølla kunne male alt korn i bygda. Man sparte arbeid og kunne til og med velge hvor fint kornet skulle males.

Foldvik mølle ble kjøpt fra et konkursbo på Hamarøy av Jens Mikkelsen og ble fraktet til Foldvik med båt. Man sprengte plass til den i fjellet, bygde demning i stein og la rør til turbinen fra Foldvikelva.
Høst og vinter var den egentlige sesongen for maling og folk kom kjørende helt fra Bardu og Ytre Ofoten med hest og siden med lastebil, for å få malt kornet sitt. Korndyrking og dermed også maling gikk nedover på 30-tallet. Da hadde kornforsyningene sørfra blitt stabile og man slapp å være avhengig av usikre kornhøster her nord. Under krigen ble det imidlertid et oppsving i korndyrkingen på grunn av matmangel og rasjonering. I 1948 var leveransene igjen sikret og driften av Foldvik mølle ble nedlagt for godt.
Darre Nilsen forteller: Det gjekk før seg heile vinteren, døgnet ruinnt. Tre mann jobba på skjeft. De kjørte i ett, vess de stoppa, kuinne vannet fryse i røran, og så blei dæm  jo søkkplaga!
Kilde: Oppslag ved mølla