Fiskeregler

2 Up

Direktoratet for naturforvaltning har gode sider med informasjon om muligheter og begrensninger i utøvelse av friluftsliv i Norge. For informasjon om fritidsfiske - både for innlandsfiske og havfiske - finnes en grunndig oversikt på direktoratets nettsted. Det finnes også informasjon på Fiskeridirektoratets sider om fritidsfiske i havet - spesielt om utlendingers fiske.