Fantastisk havfiske

5 Up

De skjermede Blåfjorder er stedet for spennende havfiske under trygge forhold. Våre fjorder ligger skjermet til og værforholdene er slik at det sjelden blir uønsket landligge. Samtidig er det kort vei til åpnere farvann dersom du ønsker mer spenning.

Vi har fiskerike fjorder med god bestand av torsk og sei. Du kan også få andre fiskeslag som: steinbit, kveite, hyse, uer, brosme, makrell og håkjerring.

I området vårt er det flere turistbedrifter som tilbyr havfiske med overnatting i rorbuer/hytter. Prinsippet er at du leier hytte og båt, men holder fiskeutstyret sjøl. Anleggene ligger i områder med kort avstand til fiskeplassene slik at du lett finner fram etter anvisning.

Båtene er i størrelsen 16-20 fot med passende utenbordsmotorer – noe som skulle være tilstrekkelig for forholdene her. Anleggene har flytebrygger til båtene slik ombordstigning og landing av de store fangstene blir enkelt.

Dersom du ønsker å fiske i åpnere farvann, anbefaler vi sterkt at du tar med en guide de første gangene – både for fiskets skyld og av sikkerhetsmessige grunner. De fleste anleggene kan skaffe guider.

Det er stor interesse for havfiske og pågangen på de få anleggene vi har er stor. Vi anbefaler at du tar kontakt i god tid for bestilling av plass.