blafjorder.no

Interkommunalt samarbeid om kultur- og reiselivsportal

3 Up
Article image

De blå fjorder

De blå fjorder - blåfjorder - er valgt som betegnelsen på en kultur- og reiselivsportal etablert for og av kommunene Gratangen, Lavangen, Salangen og Skånland. Samarbeidet er organisert i et eget prosjekt som er finansiert med egne midler og med midler fra Troms fylkeskommune.

Betegnelsen Blåfjorder henspeiler selvfølgelig på de fjordene som splitter opp landskapet i de fire komunene og den fargen disse fjord- og havområdene har under de rette lysforhold. Betegnelsen Blåfjorder kan også ses i sammenheng med betegnelsen Blåfjell som brukes i forbindelse med det storstilte prosjektet i Indre Troms.

Article image

Interkommunalt samarbeidsprosjekt delfinansiert av Troms fylkeskommune

Prosjektet er treårig med en intensiv fase år 2009 der portalen etableres. Deretter kommer en toårig driftsfase med evaluering. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2011. Innen dette tidspunktet må det tas stilling til videre drift av portalen.

Gratangen kommune har hatt prosjektansvaret og stått for koordineringen av aktivitetene i prosjektet. Prosjektledelse og praktisk tilrettelegging av innholdet i portalen har vært ivaretatt av Ole Kristian Severinsen, Sessan Consult AS. Ole Kristian er også tatt de umerkede bildene som er brukt i portalen.

Article image

Skånland kommune

Kommunen ligger lengst vest og syd i regionen med grense mot Nordland fylke. Kommunen har en sammensatt natur med hav og tinder med frodige jordbruksområder og skog i mellom. Kommunen har i underkant av 3000 innbyggere og et areal på 465 kvadratkm.

Kommunesenteret heter Evenskjer og ligger lengst i syd-vest. I det indre av kommunen ligger "markebygdene" med samisk bosetting.

Kommunevåpenet beskrives som " ... i gull en svart navar". Våpenet ble godkjent vede kgl. res. i 1988 og er tegnet av Arvid Sveen.

Article image

Gratangen kommune

Kommunen ligger i den midtre delen av regionen - mellom Skånland og Lavangen kommuner og omkranser fjorden med sammen navn. Kommunen har i overkant av 1100 innbyggere og strekker seg utover 306 kvadratkm. Kommunesenteret ligger på Årstein på østsiden av fjorden.

Navnet Gratangen knyttet til naturen i området - første del "grat" (eller "grøt") betyr stein mens siste del "angen" (eller "anger") betyr trang fjord.

Kommunens våpen beskrives med  "... innsvinget sparre (av sølv) på blå bunn ... ". Den blå fargen henspeiler på havet mens den sølvfargede sparren henspeiler på snødekte topper.

Article image

Lavangen kommune

Lavangen kommune ligger i den midtre delen av regionen mellom Gratangen og Salangen kommuner og omkranser fjorden Lavangen. Kommunen har vel 1000 innbyggere og et areal på 297 kvadratkm. Kommunesenteret Tennevoll ligger lunt til innerst i fjorden.

Kommunens navn kommer av Lauvanger - sammensatt av lauv og anger. Den første delen henspeiler selvfølgelig på lauv eller løv mens siste del - anger - henspeiler på trang fjord.

I kommunens våpen finner vi tre gule bjørkeløv forent i trepass som symbol på de tre stammers møte. Våpenet ble godkjent ved kgl. res. i 1987 og er tegnet av Øystein H. Skaugvolldal.

Article image

Salangen kommune

Salangen kommune ligger lengst i nord og omkranser Salangen og Sagfjorden. Kommunen har 2200 innbyggere og et areal på 440 kvadratkm. Kommunesenteret heter Sjøvegan og ligger innerst i fjorden mot øst.

Navnet Salangen kommer av sel og anger som henspeiler på hhv. sjødyret sel og trang fjord.

Kommunevåpenet beskrives som "... i blått en skråstilt sølv sel". Våpenet ble godkjent ved kgl. res. i 1985 og er tegnet av Arvid Sveen.

2009-09-23 Webmaster